Zapraszamy

na spotkania z wychowawcami klas

Klasa 0a 20.09.2018 r., godz.16.00 wych. p. J.Piwudzka ( w sali kl. 0a ) budynek P-N
Klasa 0b 14.09.2018 r., godz. 15.30 wych. p. M.Hojka ( w sali kl. 0b ) budynek P-N
Klasa Ia 18.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. E.Kisielewicz ( w sali kl. Ia ) budynek kl.I-II
Klasa Ib 20.09.2018 r., godz.16.00 wych. p. D.Grzybek ( w sali kl. Ib ) budynek kl.I-II
Klasa Ic 21.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. R.Neumann ( w sali kl. Ic ) budynek kl.I-II
Klasa IIa 18.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. A.Łaźniak ( w sali kl. IIa ) budynek kl.I-II
Klasa IIb 17.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. M.Bachanowicz ( w sali kl. IIb ) budynek kl.I-II

Klasa III

18.09.2018 r., godz.16.00

wych. p. B.Birnbach

( w sali kl.5a )    

Klasa III 18.09.2018 r., godz.16.00 wych. p. E.Żochowska ( w sali kl.3 )  budynek P-N
Klasa IV 19.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. B.Rdzanek ( w sali kl.4 )  budynek P-N
Klasa IVa 26.09.2018 r. ,godz.16.00 wych. p. B.Kretowicz ( w sali kl.4a )

Klasa IVb

19.09.2018 r., godz.16.00

wych. p. B.Buko

( w sali kl.5a )                     

Klasa V 20.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. U.Banasza ( w sali kl.3 )  budynek P-N
Klasa Va 24.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. I.Gątkiewicz ( w sali kl.5a )
Klasa Vb 19.09.2018 r., godz.16.00 wych. p. J.Siadak ( w sali kl.5b )
Klasa Vc 21.09.2018 r., godz.16.00 wych. p. A.Styś ( w sali kl.5c )
Klasa VIa 27.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. B.Kretowicz ( w sali kl.4a )
Klasa VII 21.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. R.Kulikowski ( w sali kl.5a )
Klasa VIII 27.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. M.Janowiak ( w sali kl.5b )
Klasa VIII 26.09.2018 r., godz.15.45 wych. p. U.Banaszak ( w sali kl.8 )  budynek P-N
Serdecznie zapraszam
Iwona Kolmer
Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym