Lp.      przedmiot tytuł podręcznika autor wyd. tytuł ćwiczenia
KLASA I
1. religia „Żyjemy w Bożym świecie” red. K. Mielnicki,E. Kondrak Jedność —————-
2. EW podręcznik rządowy ——– —-
3. język niem. „Hallo Anna” cz. I

 

Olga Swerlowa Klett „Hallo Anna” cz. I
język angielski Bugs World 1 Carol Read, Anna Soberon Macmillan Bugs world 1C
KLASA II
1. język ang. Bugs World 2 Carol Read, Anna Soberon, Magdalena Kondro Macmillan Bugs World 2B
2. religia „Idziemy do Jezusa” J. Czerkawski, E. Kondrak Jedność ————-
3. zaj. komp. ——————— ——– —– ————–
4. EW podręcznik rządowy ——– —– ————–
5. język niem. „Hallo Anna” cz. II  Olga Swerlowa Klett „Hallo Anna” cz. II
KLASA III
1. język ang. Bugs World 3 Magdalena Kondro, E. Papiol, Maria Toth Macmillan Bugs World 3
2. język niem „Hallo Anna” Olga Swerlowa Klett „Hallo Anna”
3. religia „Jezus jest z nami” red. J.Czerkawski,E. Kondrak Jedność —————-
4. zaj. komput ——————- ———- ——- —————-
5. EW podręcznik rządowy ————- ——-
 
1. język polski —-
2. język ang. —-
3. język niem.         
4. matema-tyka —-
5. historia —-
6. przyroda —-
7. plastyka —-
8. muzyka —-
9. zaj. komput —-
10. religia
11. wych. komunikacyjne  

 

 

 

KLASA V
1. język polski „Słowa z uśmiechem” Ewa Horwath, Anita Żegleń WSiP „Słowa z uśmiechem”
2. język ang. „Steps in English” 2  Paul Shipton, Tim Falla, Paul A. Davies, Ewa Palczak Oxford „Steps in English” 2
3. język niem. „Punkt V” – język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami Anna  Potapowicz WSiP „Punkt V” (podręcznik wraz z ćwiczeniami)
4. matema-tyka „Matematyka z pomysłem” Anna Dubiecka WSiP Matematyka z pomysłem –ćwiczenia cz. 1, cz. 2
5. historia Klucz do historii Małgorzata Lis WSiP Klucz do historii – zeszyt ćw.
6. przyroda Przyrodo witaj! Ewa Gromek,Ewa Kłos WSiP Zeszyt ćwiczeń
7. muzyka Klucz do muzyki K. Jakóbczak – Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik WSiP Zeszyt ćwiczeń
8. zaj. komput. ——————- ————– ——  
9. religia „Spotkania Ubogacające” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność Zeszyt ćwiczeń
10. plastyka         
KLASA VI
1. język polski „Odkrywamy na nowo”Kształcenie jęzkowe

Kształcenie kult. – lit.

 

A.Krawczuk – Goluch OPERON Zeszyt ćwiczeń
2. język ang. „Steps in English” 3 Ewa Horwath, Anita Żegleń Oxford „Steps in English” 3
3. język niem. „Das ist Deutsch! Kompakt”Podręcznik z ćwiczeniami

 

Jolanta Kamińska Nowa Era ————–
4. matema-tyka Matematyka z plusem M. Dobrowolska, M. Jacewicz GWO Zeszyt ćwiczeń cz.1, cz.2, cz.3
5. historia „Ciekawi świata”  M. Padolska, W. Zdziabek OPERON Zeszyt ćwiczeń
6. przyroda „Tajemnice przyrody” Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk Nowa Era Zeszyt ćwiczeńCz. 1

Cz. 2

7. muzyka Muzyka kl. 4 – 6,Odkrywamy na nowo

 

M. Rykowska, Zb. Operon Zeszyt ćwiczeń
8. zaj. komput.  —————- ———— —— ———————
9. religia „Tajemnice bogatego życia” Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak Jedność Zeszyt ćwiczeń
10. plastyka