O nas

Polsko-Niemiecka Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” istnieje od 1994 roku.

Nasze klasy liczą maksymalnie 18 uczniów.
Uczniowie uczęszczają do klas od 0 do VI. Nad realizacją wytyczonych szkole zadań i celów czuwa wysoko wykwalifikowane Grono Pedagogiczne. Dowodem tego są coroczne wyniki Sprawdzianu Klas Szóstych, które osiągają wartości znacznie przekraczające średnie krajowe i wojewódzkie. Posiadamy bogate doświadczenie i wypracowane metody pracy z uczniami obcojęzycznymi oraz wielojęzycznymi. Doskonale rozumiemy niedogodności związane ze zmianą miejsca zamieszkania. Wspieramy dzieci w przezwyciężeniu trudności jednocześnie rozwijając ich indywidualne zdolności.

Tytuł Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości

Praca szkoły została uhonorowana tytułem „Zachodniopomorska Szkoła Jakości” za sukcesy w tworzeniu szkoły nowoczesnej, przyjaznej i wspierającej.
Współpracujemy ze szkołami w Niemczech i realizujemy projekty współpracy międzynarodowej. Nasi uczniowie regularnie wizytują europejskie instytucje kulturalne i społeczne. Zapewniamy wysoką jakość kształcenia i wychowania oraz ciągły rozwój uczniów. W naszych zbiorach znajduje się bogaty zasób książek w języku niemieckim..

Naszym uczniom dodatkowo gwarantujemy:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  • ciekawe zajęcia dodatkowe: rolki, taniec, fitness, basen, w sezonie zimowym łyżwy

  • bezpieczeństwo

  • opiekę logopedy, psychologa, pedagoga oraz pielęgniarki

  • świetlicę czynną od 7:00 do 17:00

  • możliwość wyżywienia z uwzględnieniem indywidualnej diety

  • intensywną naukę języka niemieckiego i angielskiego

  • indywidualizację wymagań programowych

  • rozwijanie zainteresowań: matematycznych, teatralnych, dziennikarskich, historycznych, ekologicznych, informatycznych, sportowych, plastycznych i muzycznych

Patronaty

 

"Nasza Szkoła" wspólne z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego promuje nauki przyrodnicze w skali lokalnej i regionalnej oraz współpracuje z US przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją przyrodnicza młodzieży.

 

Polsko - Niemiecka Szkoła Podstawowa "Nasza szkoła" objęta jest również patronatem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie.

"Nasza Szkoła" objęta jest patronatem Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego “Pomerania”

Misja szkoły

"Gradu diverso, via una -
Różnym krokiem, ale jedną drogą"

Szkoła Podstawowa „Nasza Szkoła” mieści się przy ulicy Ks. Piotra Wawrzyniaka 7 w Szczecinie. Powstała w 1994 roku. W „Naszej Szkole” dzieci rozwijają swoje zdolności i przezwyciężają trudności. Placówka zapewnia pełną opiekę zarówno dziecku zdolnemu, jak i dziecku o specyficznych potrzebach edukacyjnych. „Nasza Szkoła” to również placówka nowoczesna, realizująca kształcenie w oparciu o programy autorskie oraz najnowsze metody nauczania. Dużą rangę nadano nauczaniu języków obcych, zwłaszcza angielskiego i niemieckiego, podkreślając tym samym europejski charakter szkoły. Nie bez znaczenia pozostaje wychowanie uczniów świadomych swych polskich korzeni i szans istnienia, edukacji i pracy w zjednoczonej Europie.