Jarmark Bożonarodzeniowy i spotkanie z Harrym Potterem
10 października 2018
Wycieczka Klubu Seniora Activ
19 października 2018
 • Konkurs fotograficzny- „Jesienny spacer” – REGULAMIN
 • dla uczniów klas 0- VIII
 • I. Organizatorem konkursu jest Polsko-Niemiecka Szkoła „Nasza Szkoła”
 • II. Tematyka konkursu: polska złota jesień, barwy i klimaty jesieni.
 • III. Celem konkursu jest : rozwijanie pasji i uzdolnień uczniów, propagowanie pasji fotografowania, promocja naszego regionu, prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.
 • IV. Zasady konkursu:
 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0 – VIII.
 2. Czas trwania konkusru od 15.10- 09.11.2018r.
 3. Przystąpienie do konkusru następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:  * posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografi stworzonych przez inne osoby,
 5. * nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 6. Każdy uczesnik konkursu może zgłosić trzy prace.
 7. Format prac: odbitki kolorowe, 21×30 cm.
 8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:                                                                                                                              * imię i nazwisko autora,                                                                                                                                                              * klasę,                                                                                                                                                                                               * tytuł pracy,
 9. Prace konkursowe składamy bezpośrednio u p. Barbary Rdzanek.
 10. termin składania prac upływa 09.11.2018r.
 11. Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.                             V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:                                                                                                                                         1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.                                     2.Ogłoszenie wyników natąpi 15.11.2018r.                                                                                                                               3.Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.                                  4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.                                                                                                                           VI. Postanowienia końcowe:                                                                                                                                                      1. Udział  w  konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, umieszczenie prac na stronie internetowej szkoły.                                                                                                                  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.                                                                                                                                                                                        3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.                                                                                                    Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie                                                                                                                                                                   Z poważaniem                                                                                                                                                                          B.Rdzanek